top of page
Theater Top logo

Privacy

Privacyverklaring Theater Top 

(met inbegrip van Mister Boullart en Atelier Top). 

 

We hechten veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. We verzamelen en verwerken enkel de gegevens die nodig zijn om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten, om jullie te kunnen contacteren indien nodig, en om nieuwsbrieven te kunnen versturen. Tijdens onze kampen en activiteiten kunnen we niet-gerichte sfeerbeelden nemen om op onze facebookpagina en/of website te plaatsen.

 

We bewaren je voornaam, naam en mailadres als je deze hebt opgegeven na een ticket reservatie voor een voorstelling, inschrijving voor een workshop, of een info-vraag. 

Om onze theaterkampen en tekenateliers optimaal te laten verlopen vragen we nog extra voornaam, familienaam en geboortedatum van het kind, telefoonnummer en adres van een ouder. Eventueel ook extra info of aandachtspunten die je zelf aangeeft (zoals bv allergieën). 

 

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere personen dan de medewerkers van Top, die gehouden zijn aan de geheimhouding daarvan. Top heeft passende technische maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord op alle systemen. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Heb je hier vragen rond of wens je dat we jouw gegevens wissen uit onze lijst, gelieve ons dan te contacteren via atelier@theatertop.be.

bottom of page